Ürün Tanıtımı

Ürün Bilgileri

Tahsil, Tediye ve Mahsup fişlerini girebilir, yansıtma, açılış ve kapanış fişlerini otomatik olarak oluştrabilirsiniz. Tek düzen hesap planına bağlı kalarak kendi tanımlayacağız hesap planını oluşturabilirsiniz. İlgili hesaplar için bütçe, stok, adres vb bilgileri girebilirsiniz. Sistemden girilen muhasebe fişlerine bağlı olarak Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Kasa Defteri, Muavin Defteri dökümlerini alabilirsiniz. Yine girdiğiniz muhasebe fişlerine bağlı olarak Mizan, Bütçe Analizi, Özet Gelir Tablosu, Ayrıntılı Gelir Tablosu, Özet Bilanço, Ayrıntılı Bilanço, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağılım Tablosu gibi mali tablolar ile Stok ve Hesap Envanteri dökümlerini alabilirsiniz.

Programın Genel Özellikleri

 Firma İşlemleri

 • Muhasebe fişlerini, değişik tiplerde örnek şablonlar olarak kaydetme
 • Hesaplar için firma, adres, birim, döviz birimi ve masraf merkezi tanımlamaları yapabilme, hesapla ilgili özel notlar alabilme
 • Hesapların aylar bazındaki toplam borç, alacak ve bakiyelerini tutar ve miktar bazında görebilme
 • Üzerinde bulunduğunuz hesapla ilgili muavin defter dökümü alabilme
 • Borç ve alacak tutarları eşit olamayan fişleri görebilme
 • Fiş bilgilerinizi Excel programına aktarabilme
 • Fişleri tahsil, tediye, mahsup olarak kendi içinde esnek ve parametrik olarak numaralandırabilme
 • Fiş işlemlerinde satır ya da sütun kopyalaması yapabilme
 • Fiş ve hesap bakiyesi aktarabilme, seçili satır toplamlarını alabilme
 • Kdv ve miktar değerleri girebilme
 • Muhasebe fişi içine seçeceğiniz başka bir muhasebe fişi detayını kopyalayabilme
 • Kdv ve kasa hesabı satırlarını otomatik olarak oluşturabilme
 • Hızlı fiş girişi yaparak fiş satırlarını otomatik oluşturabilme
 • Fiş işlemlerinde miktar ve KDV oranı girişi yapabilme
 • Fiş içinde bulunan ve KDV hesabıyla ilişkili satırları ayrı ayrı hesaplayabilme ya da aynı KDV hesapları üzerinde toplatabilme 
 • Kasa hesabı yansıtma işlemlerini yapabilme
 • Yansıtma fişi oluşturma seçeneğini kullanarak amacınıza uygun olarak hesapların kapatılması ve yansıtma fişlerinin oluşturabilmesi

Hesap Planı

 • Her bir hesabı istenilen sayıda alt hesaba ayırabilme 
 • Hesap kartları için bütçe girebilme
 • Hesap durumu ve hesap notları bilgileri girebilme 
 • 3. düzey hesaplar için bu hesapların altına açılacak alt hesapların hesap kodu maskesini tanımlayabilme 
 • Aylar bazında bütçenin tahsis edilen tutarlarını belirleyebilme
 • Hesabın bütçe tanımlamasını, yerel para birimiyle ya da döviz para birimiyle yapabilme 
 • Aktif olduğunuz hesap kartına ait borç – alacak ve bakiye toplamlarını, yerel ve dövizsel para birimleri üzerinden aylık toplamlar şekliyle görebilme 
 • Aktif olduğunuz hesap kartına ait hesap açıklama notlarını görebilme 
 • Hesap planı üzerinde görüntülenen kolonlara, yeni bilgi kolon ekleyebilme veya var olan kolonları gizleyebilme
 • Hesap planınızın tamamını ya da belirlediğiniz hesapları, ileride başka firmalarda ya da mali dönemlerde kullanmak amacıyla, hesap planı şablonu olarak kaydedebilme

Mali Tablolar

 • Genel, aylık, tarihler arası mizan alabilme
 • Gelir Tablosu, Bilanço, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu dökümlerini alabilme
 • Hesaplar için tanımlanan bütçelerin durumlarının analizleri, Mizanı tüm hesaplar için veya hesap aralığı belirterek istediğiniz hesaplar için alabilme
 • İşletmenin, belirli bir dönem içindeki hesaplarının bütçesel karşılaştırmalarının analizini alabilme
 • Gelir Tablosunu , Bilançoyu , Satışların Maliyet Tablosunu, Fon Akım Tablosunu, Nakit Akım Tablosunu ve Kar Dağıtım Tablosunu seçeceğiniz aya ve belirleyeceğiniz tutar ölçeğine göre önceki ayların yekünlerini dahil ederek, değeri 0 olan maddeleri isteğe bağlı listeleyerek ve değerleri yeniden hesaplatarak dökümlerini alabilme

Parametreler

 • Genel kullanım bilgilerini, döviz bilgilerini, kod tanımlamalarını değiştirebilme 
 • Hesap işlemleri için kural tanımlamalarını, masraf merkezi ve gider çeşit tanımlamalarını ve fiş numarası maskesi tanımlamalarını yapabilme 
 • İndirilecek ve hesaplanacak KDV hesaplarının çalışacağı hesapların tanımlaması ile yansıtma hesap tanımlarını yapabilme 
 • Muhasebe fişlerinin yazıcıdan hangi şekil ve düzende döküleceğini belirtip, fiş dökümü altında yazılması gereken genel açıklamayı, onay başlıklarını ve onaylayan kişilerin isim ve unvanlarını belirleyebilme

Muhasebe Defterleri

 • Fiş açıklaması, fiş toplamı ya da fiş madde tutarına göre dökümler alabilme
 • Yevmiye defterini normal ya da müfredatlı olarak dökümünü alabilme
 • Fişleri onaylama
 • Dökümünü aldığınız raporu excel, word, jpg, pdf, tif gibi formatlarda kaydedebilme
 • Defter-i Kebiri istediğiniz kriterler doğrultusunda, kebir hesabına ait alt hesapların işlem satırlarını listeleyerek ve alt hesap yazdırma sınırı belirleyerek dökümünü alabilme
 • Kasa defteri, birden fazla kasa defterinin takibi
 • Muavin defterlerini ayrıntılı olarak listeleyebilme 
 • Muhasebe fişlerinin fiş maddesi açıklamalarına göre dökümlerini alabilme 
 • Fişlerinin borç-alacak toplamlarına göre listeler alabilme
 • Detay hesap planı kullanarak stok ekstresi envanteri, muavin defteri, ve hesap envanteri listesi alabilme
 • Personel, demirbaş, cari firmaların detay hesap tanımlaması yapabilme girilen detay hesaplar için hesap muavin defteri, detay hesap envanteri ve hesap envanteri listeleri alabilme