Ürün Tanıtımı

ÖN MUHASEBE PROGRAMI

Müşteri, satıcı ve diğer üçüncü şahısları, çeşitli işlem türlerine göre güncel olarak takip edebilir, alış, satış faturaları ve irsaliyeleri girilebilir, bunlara bağlı olarak nakit tahsilat, ödeme, çek, senet ve kredi kartı ile tahsilat ve ödeme işlemlerini yapılabilirsiniz. Stok, sipariş ve teklif işlemleri yapılabilir, bunlara bağlı olarak kullanıcı tanımlı raporlar alabilirsiniz. Yapılan finansman hareketlerinin muhasebe entegrasyonu yapılabilirsiniz.

 

 

Programın Genel Özellikleri

• Tek bilgi girişiyle, gerekli olan tüm kayıtlar sistem tarafından üretilir. Örneğin, irsaliye ve faturalar tekrar bilgi girişi yapılmadan sipariş ve tekliflerden oluşturulabilir
• Kullanımı kolaydır. Bir kaç tuş ile program içinde her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilmeniz için gerekli tüm olanaklarla donatılmıştır
• Yaygın kodlama imkanları vardır. Böylelikle, bilgileri istediğiniz gruplar altında sınıflandırabilir ve işletmenizin performansını kendi kriterlerinize göre değerlendirebilirsiniz
• Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre raporlar tasarlanabilir
• Basitleştirilmiş rapor tasarım olanakları ile bu iş için bir bilgisayar programcısına ihtiyacınız yoktur
• Yönetimin istediği tipteki raporlar, sistemin sunduğu standart raporlara ek olarak ilgili departman tarafından hazırlanabilir
• Kullanıcı tanımlı raporları sayesinde programın standart raporlarına müdahale edilerek tamamen farklı içerikli yeni raporlar kullanıcı tarafından oluşturulabilir
• Tüm raporlar kapsamlı filitreler kullanarak genişletilip daraltılabilir
• Tüm satış toplamları, cari hesap ve stok ekstreleri, borçlu ve alacaklılar raporlanabilir
• Günlük döviz kurlarını girebilme
• Dövizli fatura girişleri yapabilir ve bunarın dökümünü alabilirsiniz
• Firmalar arası Stok, Cari, Fatura ve tüm finansman hareketlerinin konsolidasyonunun yapılabilmesi
• Cari hesaplara risk limitleri belirleyebilir risk raporlarını alabilme

Cari Hesaplar

• Cari Hesapların Borç/Alacak takibi
• Aylık satış toplamlarını kart üzerinden izleme olanağı
• Cari Borç/Alacak dekontlarının takibi
• Sınırsız sayıda cari kart açabilme olanağı
• Cariler üzerindeki hareketlere tek tuşla ulaşabilme özelliği

Çek - Senet

• Çek/Senet hareketlerininin takibi
• Çek ve Senetleri ;Borçlu,Alacaklı,Vade Tarihi,Tahsilat veya Teminata verilen Banka,Ciro edildiği yer v.b.gruplar altında takip edebilme
• Şahsi borç,çek ve senetlerin takibi

Banka İşlemleri

• Sınırsız sayıda banka tanımlayabilme,
• Masraf işlemlerinin takibini yapabilme
• Bankaları şubelerine göre açabilme
• Banka kartlarını ticari ve kredili hesaplarla açabilme,
• Bankalar arası virman yapabilme,
• Banka nakit giriş-çıkış hareketleri yapabilme,
• Banka havale alma-verme hareketleri yapabilme,
• Çek ve senetleri banka hesaplarına tahsilata ve teminata gönderebilme

Kasa İşlemleri

• Kasa hareketlerini birden fazla Döviz hareketi ile takip edebilme
• Birden fazla kasa işlemlerini takip edebilme ve bu kasalara göre raporlar alabilme
• Günlük ya da istenilen tarihler arası kasa raporlarını alabilme
• Kasa tediye ve tahsil makbuzu kesebilme

Fatura - İrsaliye

• Faturaları TL veya birden fazla döviz türü bazında girebilme
• Her faturada birden fazla iskonto uygulayabilme
• Alış ve satış faturalarını girebilme
• Alış ve satış faturalarında masraf girebilme
• Masraf merkezlerine göre fatura kesebilme
• Alış ve satış faturalarında tahsilat ve ödemelerin girilmesi
• Girilmiş olan teklif rezervasyon, sipariş, irsaliye hareketlerini otomatik faturalaştırma
• Fatura içerisinde cari bilgilerine ulaşabilme ve değişiklik yapabilme
• Fatura içerisinde stok bilgilerine ulaşabilme ve değişiklik yapabilme
• Faturalara özel kod tanımlayarak şubelerin veya satıcıların kestiği faturaların kolaylıkla inceleyebilme
• Tevkifatlı fatura kesebilme
• ÖTV, ÖİV vb. vergi türleri seçilerek fatura kesebilme

Stok Kontrol

• Sınırsız sayıda stok kartı açabilme
• Stokları depolar bazında takip edebilme
• Depolar arası transfer yapabilme
• Stok giriş-çıkış hareketlerinin takibi
• Stok giriş-çıkış hareketlerinin seri numaralı takipleri
• Stokları üç ayrı birimde girebilme (gr, kilo, ton gibi)
• Her stok için asgari stok seviyeleri belirleyebilme
• Stoklar üzerindeki hareketleri tek tuşla izleyebilme • Her ürün için barkod numarası tanımlayabilme
• Stok alış-satış fiyatları üzerinde otomatik zam veya indirim
• Stok konsinye verme ve alma işlemlerinin takibi

Şipariş ve Teklif İşlemleri

• Müşteriden sipariş alma, satıcıya sipariş verme işlemlerinin yapılması
• Müşteriye teklif verme, satıcıdan teklif alma işlemlerinin yapılması
• Siparişlerde hareketleri TL ve döviz bazında işleyebilme
• Tekliflerde hareketleri TL ve döviz bazında işleyebilme
• Sipariş hareketlerini personel bazında girebilme
• Teklif hareketlerini personel bazında girebilme
• Teklifleri siparişe dönüştürebilme
• Sipariş ve teklifleri hareketlerini otomatik irsaliyeye dönüştürebilme

Muhasebe & Entegrasyon

• Yapılan tüm finansman ve fatura hareketlerinin günlük veya tarihler arası toplu olarak veya tek tek muhasebe entegrasyonunu yapabilme
• Entegrasyon sonucunda; yevmiye defteri, defter-i kebir, muavin defterleri, kasa defteri, mizan, bilanço, gelir tablosu gibi dökümler alabilme (TABİMnet Muhasebe programı kullanılması durumunda)