Ürün Tanıtımı

TABİMnet ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ

 

PARAMETRE VE TANIMLAR

Parametreler

       Firma / Çalışma Yılı Değiştirme

       Firma İşlemleri

       Fatura masraf merkezi atama

Kod tanımları

              Cari tipleri

              Personel tipleri

              Demirbaş tipleri

              Stok tipleri

              Ortak tipleri

              Banka tipleri

              Kasa tipleri

              Depo tipleri

              Kredi kartı tipleri

              Pos kartı tipleri

              Masraf merkezi tanımlama

              Gider çeşidi tipleri

              Banka şubesi tipleri

              Bank hesabı tipleri

              Banka kredisi tipleri

              Stok birimleri

              Kesinti kodları

              Hatırlatma tipleri

Kart Tanımları

       Cari kart tanımları

       Stok kartı tanımları

       Personel kartı tanımları

       Banka kartı tanımları

       Demirbaş kartı tanımları

       Ortak kartı tanımları

       Kasa kartı tanımları

       Depo kartı tanımları

Ayarlar

       Fatura ayarları

       Fatura form ayarları

       E-Fatura kullanıcı listesi

       Genel ayarlar

 

FATURA İŞLEMLERİ

Fatur İşlemleri

       Satış faturası

       Alış faturası

       Gider fişi

       Gider pusulası

              Gider pusulası

              Serbest meslek makbuzu

              Müstahsil makbuzu

       E-Fatura işlemleri (Ayrı modül olarak satılacak)

İrsaliye İşlemleri

       Satış irsaliyesi

       Alış irsaliyesi

 

 

 

 

Sipariş İşlemleri

       Sipariş alma

Sipariş verme

Teklif İşlemleri

       Teklif alma

Teklif verme

 

BANKA İŞLEMLERİ

Para Transferi

       Para gönderme

Para alma

Virman                   

Banka İşlemleri

       Hesaba nakit giriş

       Hesaptan nakit çıkış

       Kredi kartından hesaba tahsilat

       Banka gelirleri

       Banka giderleri

 

TAHSİLAT VE ÖDEME İŞLEMLERİ

Tahsilat

       Nakit tahsilat

       Kredi kartı tahsilat

       Toplu tahsilat

Ödeme

       Nakit ödeme

       Kredi kartı ödeme

       Toplu ödeme

 

ÇEK/SENET İŞLEMLERİ

Tahsilat

       Portföye çek girişi

       Portföye senet girişi

Ödeme

       Çekle ödeme

       Senetle ödeme

Çek Hareketleri

       Çek ciro etme

       Bankaya tahsilata gönderme

       Bankaya teminata gönderme

       Bankadan çek tahsilatı

       Teminattan çek iadesi

       Portföyden müşteriye çek iadesi

       Borç çeki ödemesi

       Portföye çek iadesi

       Karşılıksız çek

       Çeki takibe gönderme

Senet Hareketleri

       Senet ciro etme

       Bankaya tahsilata gönderme

       Bankaya teminata gönderme

       Bankadan senet tahsilatı

       Senet tahsilatı

       Teminattan senet iadesi

       Portföyden müşteriye senet iadesi

       Borç senedi ödemesi

       Portföye senet iadesi

       Senet protesto

       Senedi takibe gönderme

 

LİSTE VE RAPORLAR

Listeler

       Hareket listesi

       Detaylı hareket listesi

       Taksitli hareketler

       Çek hareketleri

       Senet hareketleri

       Satış faturaları listesi

       Alış faturaları listesi

       Gider fişi listesi

       Gider pusulası listesi

       Satış irsaliye listesi

       Alış irsaliye listesi

       Alınan teklif listesi

       Verilen teklif listesi

       Alınan sipariş listesi

       Verilen sipariş listesi

Raporlar

       Ekstre raporu

       Stok ekstresi raporu

       Stok raporu

Cari raporu

Satış raporu

Borçlu alacaklı listesi

Gün raporu

       Kasa raporu

       Çek raporu

       Senet raporu

       Taahhüt raporu

       Mutabakat raporu

       Hareket detay raporları

       Kullanıcı tanımlı raporlar

              Satış faturası listesi

              Alış faturası listesi

              Gider fişi listesi

              Gider pusulası listesi

              Cari bazında satış listesi

              Cari bazında alış listesi

              KDV genel durum raporu (Satış)

KDV genel durum raporu (Alış)

Satış faturası (Ödeme tarihli) liste

Alış faturası (Ödeme tarihli) liste

Tahsil edilemeyen satış faturası listesi

Ödenmeye alış faturası listesi

Stok çıkış hareket raporu

Stok giriş hareket raporu

Aylar bazında stok çıkış raporu

Aylar bazında stok giriş raporu

 

DİĞER İŞLEMLER

Devir

       Borç devri

       Alacak devri

Borç/Alacak Taahhütü

       Alacak taahhütü

       Borç taahhütü

Cari İşlemler

       Cari borç dekontu

       Cari alacak dekontu

Cari hesap virmanı

 

Entegrasyon

       Entegrasyon işlemleri

       Vergi hesap tanımlamaları

       Çek senet hesap tanımlamaları                    

Hatırlatmalar

       Hatırlatma girişi