Ürün Tanıtımı

Tabimnet Bordro

Ürün Bilgileri

E-Bildirgeyi otomatik gönderme SGK işe girişleri otomatik gönderebilme, SGK işten çıkışları verebilme,  Avans takibi, İzin takibi, Harcırah işlemleri, Tüm raporları mail olarak gönderebilme, SGK ve Vergi parametrelerini otomatik güncelleme, Asgari geçim indirimi bordrosu, Aile bildirim formu, Personel çalışma belgesi, Asgari geçim indirimi taahhütnamesi, Asgari geçim indirimi kontrol listesi…

Programın Genel Özellikleri

 Firma İşlemleri

 • Yeni firma kartları açabilir, var olan firmaların bilgilerini güncelleyebilir ya da firmalara yeni çalışma dönemleri ekleyebilirsiniz.
 • Önceden oluşturulmuş firma bilgilerini ve çalışma dönemlerini silebilirsiniz.
 • Firmanın kullandığı genel parametreleri, vergi parametrelerini, formül tanımlarını ve döviz bilgilerini ilgili firma için özel tanımlayabilirsiniz.
 • Firmanın çalıştığı Müşavir – Taşeron Firma Bilgilerini girebilirsiniz.
 • Yeni çalışma yılı açılırken, firmanın aktif yıldaki personel bilgileri otomatik olarak yeni açılan yıla aktarabilirsiniz.

Personel İşlemleri

 • Personel kayıt işlemlerini, bordro dönem tanımlarını, puantaj oluşturma işlemlerini, maaş hesaplamalarını ve Asgari Geçim İndirimi hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Personelin adı, soyadı, bordro, sicil numarası, bağlı olduğu SGK şubesi, bölüm kodu bilgilerini ve ünvanı, personel durumu, mesleği, firma bünyesindeki görevi, yetkisi ve derecesi gibi nitelik bilgileri tanımlanabilirsiniz.
 • Personele ait kimlik ve nüfus bilgilerini girebilirsiniz.
 • Personelin SGK, kıdem bilgilerini ve yabancı dil bilgilerini girebilirsiniz.
 • Personelin Normal, Emekli, Yabancı Çalışan, Çırak, İdareci gibi SGK Durum bilgisini girebilirsiniz.
 • Personelin Sakatlık Durumu, Çocuk Yardımı, Asgari geçim indirimi, İşsizlik kesintisi gibi personelin maaş hesabını etkilemesini istediğiniz değerleri belirleyebilirsiniz.
 • Personelin aldığı ücreti, ücretini ne şekilde aldığını (Aylık/ Günlük/ Saatlik), Net ya da Brüt seçimini, maaş ödeme para birimini ve minimum alması gereken ücret bilgisini girebilirsiniz.
 • Personelin hak ettiği Asgari geçim indirimi tutarını bordroya yansıtabilir ve Asgari geçim indirimi bordrosunu alabilirsiniz.
 • Personelin eş bilgilerini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ya da yakınlarının bilgilerini girebilirsiniz. Bu bölümde tanımlanan yakın bilgilerine göre eş/çocukları için vizite kağıdı çıkartabilirsiniz. Ayrıca personel çocuk yardımı alıyorsa, çocuk yardımını tanımlayacağınız çocuk sayılarına göre hesaplatabilirsiniz.
 • Personelin önceden çalıştığı işyerlerinin bilgilerini girebilirsiniz.
 • Personelin erişim, özel not, okul, eğitim, kurs/seminer, izin, devam, ödül, ceza, kariyer, performans, araç, demirbaş, belge, masraf bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz.
 • Personelin kıdem ve ihbar tazminatı hesabını otomatik olarak yapabilirsiniz.
 • Personelin adres ve erişim bilgilerini, giyim ölçülerini, ehliyet – pasaport bilgilerini ve özel notlarını girebilirsiniz.
 • Personelin mezun olduğu okulları, bölümlerini ve mezuniyet yıllarını girebilirsiniz.
 • Personelin okul haricinde aldığı eğitimle ilgili bilgileri girebilirsiniz.
 • Personelin katıldığı kurs ve seminerlerin niteliği, amacı, süresi ve diğer bilgilerini girebilirsiniz.
 • Personelin hak ettiği izinlerin tarihlerini ve sürelerini girebilirsiniz.
 • Personelin aylık bazdaki günlük devam durumu bilgilerini girebilirsiniz.
 • Personelin çalıştığı süre içinde aldığı ödüllerin niteliği ve alındığı tarihleri girebilirsiniz.
 • Personelin çalıştığı süre içinde şirket bünyesinde alacağı ya da aldığı görevlerin planlama bilgilerini girebilirsiniz.
 • Personele çalıştığı süre içinde, şirketteki amirleri tarafından yapılan performans testlerinin sonuçlarını girebilirsiniz.
 • Personele firma bünyesinde tahsis edilen araçların teslim edilme ve teslim alınma bilgilerini takip edebilirsiniz.
 • İlgili araç için personelin yaptığı kaza ve ceza bilgileri kayıt edebilirsiniz.
 • Personele firma bünyesinde tahsis edilen demirbaşların, personele verilme ve geri alınma bilgilerini takip edebilirsiniz.
 • Personelden istenen belgelerin takibini yapabilirsiniz.
 • Personele yapılan harcamalar için masraf merkezleri tanımlayabilirsiniz.
 • Personelin kıdem süresine göre, son aldığı maaş ve yıl içindeki ödeneklerin toplamlarına göre hesaplanan kıdem tazminatını, çalıştığı süreye bağlı olarak hesaplanan ihbar tazminatını hesaplayabilirsiniz.
 • Personelin maaş hesabını etkileyecek kümülatif gelir vergisi matrahının başlangıç değerini girebilirsiniz.
 • Personelle ilgili vizite kağıdı, işe giriş bildirgesi, eş ve çocuk için vizite kağıdı ve diğer personel formlarını yazıcıdan alabilirsiniz.
 • Personel Kartına ilgili personelin resmini aktarabilirsiniz.
 • Personelerin izin takibini yapabilirsiniz.
 • Personelerin avans takibini yapabilirsiniz.

Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri

 • Personellerin maaş hesaplarını yapabilmek için bordro dönemleri oluşturabilir, önceden oluşturulmuş dönemleri inceleyebilir ya da bordro dönemleri iptal edebilirsiniz.
 • Yeni personel puantaj kartı ekleyebilirsiniz.
 • Toplu olarak personel puantaj kartı ekleyebilirsiniz.
 • Seçtiğiniz personelin puantaj kartını iptal edebilirsiniz.
 • Hazırlanmış puantaj kart bilgilerini diğer personellere aktarabilirsiniz.
 • Ödenek ve kesinti formüllerini, toplu olarak personel puantaj kartına yansıtma işlemini yapabilirsiniz.
 • Personellerin avans tutarlarını bordroya yansıtabilirsiniz.
 • Toplu maaş hesaplatma ve tahakkuk işlemi yapabilirsiniz.
 • Önceden hesaplanmış olan personel maaş bilgilerinin düzeltilmeye kapatılması için, toplu onaylama işlemi yapabilirsiniz.
 • Oluşturulan bordro dönemlerine, vereceğiniz kriterler doğrultusunda toplu personel ekleyebilirsiniz.
 • Personelin ay içinde çalıştığı süreleri girebilirsiniz.
 • Personellerin normal çalışma süreleri dışına, fazla çalışma sürelerini girebilirsiniz.

Harcırah İşlemleri

 • Personellerin almış olduğu harcırahları takip edebilirsiniz.
 • Vergi muaffiyetlerini otomatik hesaplatabilrisiniz.
 • Konaklama ve yemek paralarınızın girişini sağlayabilirsiniz.
 • Harcırah beyannamelerinizi döktürebilirsiniz.

Bordro Listeleri

 • Aylık Maaş Bordrosu, Toplam Maaş Bordrosu, Asgari geçim indirim bordrosu, Ücret pusulası, Aylık SG Bildirgesi, dökümlerini istediğiniz bordro dönemi için alabilirsiniz.
 • İşçi Giriş-Çıkış Bildirim Listeleri, Normal Kazanç, Ek Kazanç, Ödenek, Kesinti, Personel Sabit Bilgiler, SGK, İşsizlik Kesintileri listeleri dökümü alınabilir.
 • Personelin güncel olan bilgilerden, personel isim ve sabit bilgiler listelerini alabilirsiniz.
 • Asgari geçim indrimi kontrol listesi